IX Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny "Ortograficzny Zawrót Głowy"

Zaloguj

IX Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny "Ortograficzny Zawrót Głowy"

Wtorek , 06 marca  2012 

„Źle mówić lub pisać, to znaczy

krzywdzić swoją mową wszystkich, którzy ją budowali”

Janusz Korczak

 

 

 

1. Organizator:

Organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego „Ortograficzny zawrót głowy” jest Szkoła Podstawowa Nr 3 w Tarnowie.

Koordynatorem konkursu i autorem treści dyktand i testów ortograficznych na I etap- klasowy i II etap- szkolny są nauczyciele języka polskiego.

2. Cele konkursu:

• doskonalenie języka polskiego oraz upowszechnianie kultury językowej wśród uczniów                                                                                                                                       

• podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych

• propagowanie wśród uczniów i nauczycieli idei wspólnej odpowiedzialności za język polski;

Cele szczegółowe:

− zainteresowanie uczniów ortografią,

− podnoszenie umiejętności ortograficznych uczniów,

− sprawdzanie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce,

− integracja środowisk szkolnych i wymiana doświadczeń,

3. Etapy konkursu:

Etap I- klasowy:

„Najlepsi z klasy” – I Etap -klasowy - wstępny - przeprowadzony będzie przez nauczycieli poszczególnych klas danej szkoły podstawowej biorącej udział  w konkursie.

 

Teksty dyktand oraz testy z zakresu nauki ortografii na poziomie klasy przygotowuje nauczyciel uczący w danej klasie.                                                                                                  Etap II szkolny:

„Najlepsi w szkole” - II Etap szkolny – półfinałowy - przeprowadzony będzie przez nauczycieli języka polskiego wchodzących w skład Szkolnej Komisji Konkursu Ortograficznego danej szkoły biorącej udział w konkursie.

Bierze w nim udział po 3 uczniów z każdej klasy, którzy uzyskali największą liczbę punktów w konkursie ortograficznym na etapie klasowym;

 

Prace uczniów sprawdza i ocenia Szkolna Komisja Konkursu Ortograficznego, powołana przez dyrektora szkoły, po czym sporządza listę uczniów, porządkuje uczestników według największej liczby punktów;

Szkolna Komisja Konkursu Ortograficznego sporządza protokół z przebiegu II etapu konkursu, a następnie przesyła informację do organizatora konkursu podając imiona i nazwiska uczestników oraz ich opiekunów, najpóźniej do dnia 18 lutego 2011r. Przekroczenie terminu zgłaszania jest równoznaczne  z rezygnacją z udziału w konkursie;

Etap III –międzyszkolny:

VIII edycja Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego „Ortograficzny zawrót głowy” – III Etap międzyszkolny - finałowy - odbyła

się 3 marca 2011r. (piątek) o godzinie 10.30 w Szkole Podstawowej Nr 3 w Tarnowie.

Wzięli w nim udział najlepsi uczestnicy Szkolnych Konkursów Ortograficznych reprezentanci swoich szkół (po 3 osoby ze szkoły) ;

Finał konkursu:

Treść dyktanda opracowała:

mgr Izabela Tadel – nauczyciel SP Nr 3 w Tarnowie

Przewidywany czas na wykonanie dyktanda wynosił 30 minut.

Kryterium oceniania prac stanowi liczba błędów popełnionych przez uczestników.

Wygrywa uczeń, który popełnił najmniejszą liczbę błędów; w razie konieczności (kilka prac o tej samej, najmniejszej liczbie błędów)

Prace konkursowe sprawdzać i oceniać będzie Komisja Konkursowa, w skład, której wejdą przedstawiciele organizatora konkursu.

Komisja sporządza protokół z konkursu, który wraz z pracami przekazany zostanie Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 3 w Tarnowie.

Trzy pierwsze miejsca premiowane będą nagrodami książkowymi i dyplomami, a wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.

 

 

Laureaci konkursu:

 

I miejsce:        Maciej Bednarenko               Szkoła Podstawowa nr 8

II miejsce:       Karolina Capała                   Szkoła Podstawowa nr 15

III miejsce:     Karolina Zabiega                 Szkoła Podstawowa nr 15

wyróżnienie: Kamil Turlej                          Szkoła Podstawowa nr 5

 

 

 

Organizator konkursu

 

mgr Izabela Tadel

 

DYKTANDO KONKURSOWE

 

 Był późny wieczór. Wiosna spóźniała się. Kunegunda siedząc nad szklanką chińskiej herbaty wkuwała nazwy stolic poszczególnych państw: Japonii – Tokio, Szwecji – Sztokholm, Belgii – Bruksela, Szwajcarii – Berno. Próbowała wyobrazić sobie życie Japończyków czy Norwegów. Najchętniej chciałaby być paryżanką, mieszkać w pięknej dzielnicy i kupować ubiory w domach mody.

    Marzenia uniosły ducha Kundzi daleko nad ziemię. Powrót do rzeczywistości był smutny, ale konieczny. Z żalem dumała o ciężkim losie uczennicy, która musi zapamiętać pisownię różnych wyrazów: „gżegżółka z żółtą piegżą siedziała na krzaku jeżyn obok żywopłotu           z bukszpanu”! Co za horror?

Kto wymyśla te ortograficzne historie?

    Na pewno jakiś sadysta – polonista, dręczyciel młodzieży, wyżywający się na przekór wszystkim humanistycznym ideałom! No cóż, jedyną pociechą było zaproszenie od Huberta na cheeseburgera. Nagle usłyszała chóralny śpiew.

To – mama – pomyślała dziewczynka. Tak też było. Weszła do jej pokoju i położyła na etażerce chrupkie kukułki.

      A tymczasem niebo się zachmurzyło i ściemniło na dworze. Niewątpliwie wiosna to najpiękniejsza pora roku. Po chwili usłyszała zgrzyt klucza w drzwiach. To tata wrócił ze spaceru z wyżlicą Misią Przyniósł córce w zanadrzu pierwsze przebiśniegi. Westchnęła           z żalem. Musiała przygotować się do klasówki z historii.