Koncepcja pracy oddziału przedszkolnego

Zaloguj

Koncepcja pracy oddziału przedszkolnego

Poniedziałek , 17 września  2012 

KONCEPCJA PRACY

 ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W TARNOWIE

 

"Wszystkiego, co naprawdę warto wiedzieć
                nauczyłem się w przedszkolu
" 
                                                               Robert Fulghum

 

Misja i wizja oddziału przedszkolnego

 

·         Jesteśmy oddziałem przedszkolnym  dla wszystkich, wszyscy możemy go tworzyć;

·         Robimy wszystko aby dziecko czuło się bezpieczne i szczęśliwe.
Razem przeżywamy sukcesy i porażki;

·         Każde dziecko jest dla nas ważne, kochane, traktowane indywidualnie
i podmiotowo; Pamiętamy o indywidualnym tempie i rytmie rozwoju każdego dziecka. Rozwijamy ich uzdolnienia i zainteresowania,

·         Wspieramy dziecko w jego dążeniu do samodzielności, szanujemy jego autonomię;

·         Dziecko ma możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości.
Stosujemy metody twórcze, wpływające na stymulację rozwoju dziecka;

·         Dziecko będzie wyzwalało swój wewnętrzny świat poprzez posługiwanie się rożnymi sposobami ekspresji – gestem i mimiką, słowem mówionym, aktywnością  plastyczną, muzyczną i ruchową;

·         Nasze dziecko to: dziecko, obywatel, Polak, Europejczyk;

·         Dziecko zna swoje prawa i je respektuje;

·         Jesteśmy otwarci na propozycję i współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym;

·         Między społecznością oddziału przedszkolnego panuje atmosfera życzliwości
i partnerstwa;

·         Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Umożliwiamy wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom,

·         Dostarczamy dzieciom miłych wrażeń na całe życie;