Quiz Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych (2010/2011)

Zaloguj

Quiz Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych (2010/2011)

Sobota , 14 maja  2011 

Dnia 14 kwietnia 2011 r. w naszej szkole odbył się Quiz Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych. W konkursie wzięło udział czternaście zespołów z klas V-VI. Każdy zespół składał się z trojga uczniów. Organizatorem konkursu była: p. R. Pieprzak przy współpracy:  p. R. Gajek – Krupińska, p. M. Żmuda i p. P. Kopytko. Przedsięwzięcie miało na celu motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy na temat kultury anglojęzycznej, promowanie szacunku i tolerancji wobec innych kultur oraz zachęcenie młodzieży do nauki języka angielskiego.

Podczas zmagań konkursowych uczestnicy mogli wykazać się wiedzą na temat  kultury, historii, sztuki i geografii krajów  anglojęzycznych. Ponadto nie zabrakło pytań z dziedziny sportu, obyczajów i dnia codziennego mieszkańców: Wielkiej Brytanii i USA. Konkurs przeprowadzono w formie ustnej. Rywalizacja była zaciekła. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą i wspaniałym przygotowaniem.

W Quizie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych zwyciężyła drużyna z kl. VI c w składzie: Joanna Ożga, Klaudia Kuczyńska i Kamila Tomalska.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za okazane zainteresowanie oraz zachęcamy do udziału w następnych konkursach.